Επίσημη Μετάφραση Πτυχίου | Πιστοποιητικά | Βεβαιώσεις

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | Σημεία Εξυπηρέτησης

Μετάφραση και επικύρωση ξενόγλωσσων πτυχίων μέσω δικηγόρου μεταφραστή για χρήση στον ΑΣΕΠ(Proficiency, Lower, City and Guilds, Toeic, IELTS,  Celi, Certificat, Sorbonne, DELF, DALF, Zertifikat, Mittelstufe, basico, superior κ.α.), βιογραφικών και αναλυτικής βαθμολογίας σχολών, βεβαίωσης σπουδών, απολυτηρίου Λυκείου, πτυχίων πανεπιστημίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού.

Μετάφραση Πιστοποιητικών – Βιογραφικών

 • Μετάφραση Ποινικού μητρώου
 • Κάθε είδους πιστοποιητικό
 • Βιογραφικών

Μεταφράσεις Πτυχίων Αναλυτικά

 • Proficiency
 • Lower
 • City and Guilds
 • Toeic
 • IELTS
 • Celi
 • Certificat
 • Sorbonne
 • DELF, DALF
 • Zertifikat
 • Mittelstufe
 • Basico
 • Superior
 • Αναλυτικής βαθμολογίας σχολών
 • Βεβαίωσης σπουδών
 • Απολυτηρίου Λυκείου
 • Πτυχίων πανεπιστημίου
 • Μεταπτυχιακού ή διδακτορικού