Επίσημη Μετάφραση ιστοσελίδων

Μετάφραση ιστοσελίδων(websites) και κειμενογράφηση(συγγραφή και σύνταξη του κειμένου από κειμενογράφο). Η μετάφραση της ιστοσελίδας σε πολλές γλώσσες διευρύνει το πελατολόγιο και διευκολύνει την προώθηση των προϊόντων στο εξωτερικό.

Είναι πλέον το πιο αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ αφού στοχεύει σε αγγλόφωνους και όχι μόνο, νέους πελάτες. Η μετάφραση της ιστοσελίδας σε πολλές γλώσσες ανεβάζει τη σειρά κατάταξης της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης, αυξάνοντας τις πωλήσεις των εταιριών από 100% μέχρι και 1000%.

Εκμεταλλευτείτε την επιδότηση για προώθηση – διαφήμιση μέσω ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεταφράστε την ιστοσελίδα της εταιρίας σας σε διάφορες γλώσσες.