Μεταφράσεις ιατρικών εκθέσεων, ιατρικών εξετάσεων και γνωματεύσεων, μεταφράσεις προδιαγραφών ιατρικών προϊόντων, επιστημονικών ανακοινώσεων, συνταγών, εγκρίσεις φαρμάκων  και καλλυντικών, κτηνιατρικών φαρμάκων. Ιατροί, Βιολόγοι, χημικοί, κτηνίατροι υποστηρίζουν την ειδική ορολογία.