Επίσημη μετάφραση Οικονομικών – Λογιστικών φύλλων και  εγγράφων, φορολογικής δήλωσης Ε1, E3, εκκαθαριστικού σημειώματος, Ε9, ΕΤΑΚ, Εθνικού Κτηματολογίου, ΕΝΦΙΑ, Βεβαίωσης ΑΦΜ, τιμολογίων, αποδείξεων, λογαριασμών ΟΤΕ – ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, τραπεζικών εγγράφων, εγγυητικών επιστολών, συμβάσεων δανείων καθώς και  εμπορικής αλληλογραφίας,  ισολογισμών,  στρατηγικών μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικών αναλύσεων, επίσημη μετάφραση εγγράφων για αποφυγή διπλής φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού και χρήση τους στην εφορία