Μετάφραση επικυρωμένη νομικών κειμένων και εγγράφων, συμβολαίων, καταστατικών εταιριών, πληρεξουσίων, ΦΕΚ, ναυτιλιακών εγγράφων, εγγράφων για χρήση σε δικαστήριο, διαθήκης, πλησιέστερων συγγενών, εταιρικών συμβάσεων συγχωνεύσεων και πτωχεύσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών, ισχύουσας νομοθεσίας εταιρικού και διεθνούς δικαίου. Οι νομικές μεταφράσεις γίνονται από μεταφραστές με νομική κατάρτιση ή δικηγόρους μεταφραστές.